55دلار

به ازاء هر نفر شب(باصبحانه)

18 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
35دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
27دلار

به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

10 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
نمایش 1-3 از 3 نتیجه برای باشگاهپاک کردن همه