30دلار
فاصله 7 دقیقه پیاده
60دلار

به ازای هرشب فقط اسکان

فاصله ۱ دقیقه پیاده تا حرم امام حسین (ع)
12دلار

به ازاء هر نفر شب فقط اسکان

5 دقیقه پیاده تا حرم حضرت اباعبدالله ع
33دلار

به ازاء هر نفر شب صبحانه

6دقیقه پیاده فاصله تا حرم حضرت عباس(ع)
60دلار
فاصله 7 دقیقه پیاده
55دلار
فاصله 3 دقیقه پیاده
20دلار
7 دقیقه پیاده تا حرم امیرالمومنین
75دلار

به ازا هرنفرشب(فولبرد بوفه)

فاصله تا حرم اباعبدالله ۱ دقیقه پیاده روی
75دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبردبوفه)

1 دقیقه پیاده تاحرم
40دلار

به ازاء هر نفر شب فولبرد

فاصله 5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین(ع)
نمایش 1-10 از 40 نتیجه