برچسب: نیپور شهری باستانی

نیپور شهری باستانی

نیپور شهری باستانی

ارسال شده توسط: ندا یزدانی/ 188

در شمال سومر در میان‌رودان واقع در عراق امروزی بود

نیپور شهری باستانی
نیپور شهری باستانی

 

 نزدیک مرکز فرهنگی مشهور بود؛ تعداد زیادی لوح به خط میخی در آنجا یافت شده است

بخش اعظم متون ادبی به زبان سومری، از اینجا به‌دست‌آمده است.

از مهم‌ترین شهرهای سومری‌ها بوده است  و در جنوب بین النهرین و در ساحل رود فرات قرار دارد.

این شهر محل مخصوص عبادت ایزد باد سومری‌ها، انلیل به‌شمار می‌رفت.

نیپور شهری باستانی

مهم‌ترین بناهای ایرانی به‌دست‌آمده در این منطقه به زمان اشکانیان مربوط است و شامل :

کاخ، دژ و معبد اینانا همچنین کتابخانه نیپور از دیگر بخش‌های مهم مکشوف در منطقه است.

 از آثار مشهور ادبیات سومری از جمله داستان‌های حماسی، افسانه‌ها و فهرست خدایان در آن بوده‌اند.

شهر باستانی نیپور در سال ۲۰۱۷ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

 در شمال سومر در میان‌رودان واقع در عراق امروزی بود.

نیپور در محل شهر امروزی نُفَر قرار دارد و در زمان باستان در کنار مسیر رودخانه فرات آن زمان قرار داشت.

نتیجه کاوشهای باستانشناسی انجام شده پس از جنگ جهانی دوم کشف یک زیگورات و کتابخانه شهر نیپور بود.

بسیاری از قطعات معروف ادبیات سومری از کتابخانه نیپور بدست آمده‌است.

نوشتگان این ادبیات دربرگیرنده، داستان‌های حماسی، افسانه‌ها، فهرست خدایان و زبانزدهای سومری هستند.

نیپور پایتخت مذهبی سومر بود ولی از دیدگاه سیاسی شهر مهمی بشمار نمی‌آمده‌است.

ایزد شهر نیپور که انلیل نام داشت به دلایلی نامعلوم خدای اعظم ایزدستان (گروه خدایان) سومری شد

از این دیدگاه از خدای شهر اوروک که آن نام داشت پیشی گرفت.

نیپور شهری باستانی

سالها پس از آن مردوک از نظر اهمیت بر انلیل برتری یافت.

نیایشگاه اصلی شهر نیپور اکور (معبد کوهستان) نام داشت که یکی از نامهای انلیل بوده‌است.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید