مسجد حنانه

مسجد حنانه

ارسال شده توسط: ندا یزدانی/ 500

مسجد حَنّانه یا یوحنان در بین راه نجف و کوفه

 

مسجد حنانه
مسجد حنانه

سمت شمال نجف، واقع است. بر طبق نقل‌های تاریخی و به اعتقاد شیعیان

زمین این مسجد دو بار در عزای امامان شیعه ناله کرده است:

یک بار در زمان تشییع علی بن ابی‌طالب و یک بار نیز بعد از واقعه عاشورا.

دو واقعه در محل این مسجد
بر اساس باورهای شیعیان

در این محل ستون (یا دیواری) قرار داشته است که هنگام تشییع شبانه علی از کوفه به نجف وقتی بدن وی را از کنار این مکان عبور می‌دادند، این ستون از حزن و تأسف خم شد.

 

در روایتی از جعفر صادق :

«هنگامی که جنازه علی را از این‌جا عبور می‌دادند این ستون از اندوه بر درگذشت او خم شد، چنان‌که تخت ابرهه هنگام ورود عبدالمطلب بر او خم شد».

همچنین شیعیان معتقدند، به هنگام حمل سرهای کشتگان کربلا به کوفه، سر حسین را بر زمین این مسجد گذاشتند.

گفته‌اند در این هنگام صدایی شبیه به ناله بچه شتری (حنانه) که مادرش را گم کرده باشد بلند شد.

نقل شده که امام هنگام سفر به کوفه و نجف

در سه مکان ایستاده و نماز گزارده است که یکی از آنها در این محل بود: «سر جدم حسین را در اینجا نهادند».

 

مسجد حنانه
مسجد حنانه

وجه نام‌گذاری

حنانه به معنای ناله کننده ،نوحه کننده است.

علت  نامگذاری این مکان  ناله آن ستون در زمان تشیع جنازه علی است.

وجه دیگر را ناله زمین این منطقه در زمان حضور سرهای کشتگان کربلا دانسته‌اند.

نام ان را از «حنا»، نام دیر قدیمی مسیحیان که در این محل قرار داشته