60دلار

به ازای هرشب فقط اسکان

فاصله ۱ دقیقه پیاده تا حرم امام حسین (ع)
60دلار
فاصله 7 دقیقه پیاده
55دلار
فاصله 3 دقیقه پیاده
75دلار

به ازا هرنفرشب(فولبرد بوفه)

فاصله تا حرم اباعبدالله ۱ دقیقه پیاده روی
75دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبردبوفه)

1 دقیقه پیاده تاحرم
50دلار

به ازاءهر نفرشب (فولبردبوفه)

فاصله 6 دقیقه تا حرم امیرالمومنین (ع)
55دلار

به ازاء هر نفر شب(باصبحانه)

18 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
25دلار

به ازاء هر نفر شب

5دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
28دلار

به ازاء هر نفر شب

8دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
60دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

6دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
نمایش 1-10 از 16 نتیجه برای کافی شاپپاک کردن همه