قلعه الاخیضر

01

اکتبر
2022

قلعه الاخیضر

ارسال شده توسط: ندا یزدانی/ 316

دژ یا کاخ عباسی در عراق

قلعه الاخیضر
قلعه الاخیضر

مختصات ۳۲٫۴۴۰۵۵۶°شمالی ۴۳٫۶۰۲۲۲۲°شرقی
دژی است در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب کربلا در عراق.

شکل سازه ی این بنا مستطیلی بزرگ است و در سال ۷۷۵ م 2 طبقه با بیش از ۱۲۰ اتاق ساخته شد.

محل آن در ۵۰ کیلومتری جنوب باختری شهر نجف و نزدیک به ۱۵۲ کیلومتری جنوب باختری بغداد در منطقه شثاثه در نزدیکی شهر عین تمر است.

این دژ را عیسی بن موسی

برادرزاده خلیفه عباسی، سفاح، بنا کرده است.  نمایانگر نوآوری دوره عباسی در معماری مربوط به حیاط و مسجد است.

سبک معماری آن را نمادی از «خودکامگی و عشرت‌طلبی خاندان عباسی» دانسته‌اند.

کاوش‌های باستان‌شناسی در این سازه در اوایل سدهٔ بیستم توسط گرترود بل انجام شد.

این دژ در عراق به صورت واحدی مستقل در درون یک حصاربندی محکم قرار دارد.

دیوارهای بلند و برج دار آن از بیرون شبیه به دیوارهای مسجد بزرگ سامرا ست.

تزیینات این کاخ تا حدودی کم است و به گچ کاری های بسیار ساده و آجرگاری تزیینی محدود می شود.

 

قلعه الاخیضر مربوط به دوران صدر اسلام واقع در جنوب شهر عین التمر در کربلا

 

قرار است به زودی به روی بازدیدکنندگان بازگشایی شود.

بازرس واحد میراث وزارت فرهنگ  از تکمیل روند مرمت و آماده سازی آن خبر داد .

تأکید کرد که این اثر تاریخی به زودی به روی بازدیدکنندگان باز می‌شود.

 

اثری مربوط به دوران صدر اسلام و از قدیم‌ترین و بزرگ‌ترین آثار تاریخی عراق است

 

برخی پژوهشگران این قلعه را مربوط به اکیدر، یکی از امرای کنده دانسته اند

که در صدر اسلام ایمان آورد و برخی ساخت آن را در دوره عیسی بن موسی، عموی منصور، خلیفه عباسی، می‌دانند.

اُخَیضِر یا کاخ عباسی اخیضر، قلعه‌ای در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب کربلا در عراق است

 

در نقشه‌ی این کاخ کارکرد دوگانه‌ی مسکونی و اداری دیده می‌شود.

دیوار‌های بلند و برج دار آن از بیرون شبیه به دیوار‌های مسجد بزرگ سامراست.

تزئینات این کاخ تا حدودی کم است و به گچ کاری‌های بسیار ساده و آجرکاری تزیینی محدود می‌شود.