قصر عطشان

24

سپتامبر
2022

قصر عطشان اثر تاریخی در کربلا

ارسال شده توسط: ندا یزدانی/ 490

در میان صحرایی وسیع و کمی مرتفع و در منطقه ای تقریبا خالی از سکنه قرار دارد

 

قصر عطشان اثر تاریخی در کربلا
قصر عطشان

 

منطقه ای که پر از حوادث تاریخی است اما اکنون به دلیل بی توجهی ها با خطر از بین رفتن همان چیزی که باقیمانده، مواجه است.
بین شهر تاریخی کوفه و قصر اخیضر

در میان صحرای جنوبی عراق

آثار قصری قدیمی بنام قصر عطشان پدیدار است.

تاریخ ساخت آن به صورت دقیق مشخص نیست

برخی آن را اثری مربوط به دوره عثمانی می دانند

و برخی معتقدند قدمت آن به دوره نخست حکومت امویان بر می گردد اما برخی دیگر نیز بر این باورند این قصر یک اثر تاریخی با قدمت بیشتری است.

این قصر در قرون اولیه اسلام ساخته شده تا محلی برای زائران و استراحتگاهی در میان صحرا باشد.

از این رو به عطشان (تشنه) نامگذاری شد چرا که تنها مکانی بود که آب کاروان های عبوری را تامین می کرد.

 

قصر عطشان تا حد زیادی

شبیه سایر بناهایی است که ده ها قرن پیش در عراق ساخته شده است .

از جمله قصر اخیضر که در نزدیکی و این بنا در غرب کربلا واقع شده است.

این قصر در میان صحرایی وسیع و کمی مرتفع و در منطقه ای تقریبا خالی از سکنه قرار دارد

در نزدیکی آن جاده ای احداث شده که کربلا را به نجف متصل می کند.

 

منطقه ای که پر از حوادث تاریخی است

 

اما اکنون به دلیل بی توجهی ها با خطر از بین رفتن همان چیزی که باقیمانده، مواجه است.

«حسین یاسر»، کارشناس آثار باستانی و مدیر سابق اداره آثار باستانی کربلا در این رابطه گفت «آلمس بل»

یک پژوهشگر در کتاب خود تحت عنوان «قصر و مسجد در اخیضر» توصیفی دقیقی از قصر عطشان ارائه کرده

«کریسول»، خاورشناس انگلیسی و پژوهشگر آثار باستانی نیز معتقد است.

 

این مکان محلی برای استراحت و جمع شدن برای اعیاد بوده

 

به نظر می رسد تاریخ ساخت آن مربوط به نیمه دوم قرن دوم هجری است.

نام گذاری ان به دلیل وجودش در میان منطقه بیابانی خشک است.

که به سختی آب در آن یافت می شد اما در این بنا چاهی حفر شد که از آن آب های زیرزمینی استخراج می شد

از این رو آب بادیه نشینان و مسافران عبوری را تامین می کرد.

این قصر یکی از منزگاه های جاده قدیم شام-کوفه و یکی از گذرگاه های فرعی جاده قدیم حج از کوفه به مکه بوده است.

 

شیوه ساخت این قصر

دیوارهای عظیم و مساحت گسترده آن بر روی یک بلندی در میان صحرا

نشان دهنده جایگاه مهم آن در دوره به عنوان یک مقر مهم در میان بیابانی خشک و ترسناک است.

شد و دلیل تخریب برخی از اجزای آن را قدمت بنا و عوامل محیطی عنوان کرد.

از سویی دیگر «عدنان المسعودی»

کارشناس آثار باستانی درباره این قصر به العربی الجدید گفت:

قصر عطشان موقعیت استراتژیکی در آن زمان داشت

بین کوفه در شمال شرق و بین قصر اخیضر در جنوب غرب واقع شده بود.

هر گوشه این قصر به سه برج بزرگ استوار است که قطر هر برج آن بیش از 6 متر می باشد

نامگذاری آن در زمان عباسیان محلی برای ییلاق و تفریح امرا و والیان کوفه بوده است.